שירות לעובדים פרטיים

בדיקת תלושי שכר לעובדים פרטיים ואיתור טעויות או הפרשים 
 
  • בדיקת תנאי העסקה מול הסכם עבודה
  • בדיקת תלושי שכר ותשלומי שכר
  • תשלומי שעות נוספות ושעות שבת
  • תשלומי פנסיה
  • תשלומי פיצויים