בודקת שכר מוסמכת

בדיקת שכר מקיפה לבחינת עמידת חברה או קבלן שירותים בתנאי העבודה תשע"ב -2011 הניתנים לעובדים בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני עבודה
 
  • אישור בודק שכר מוסמך לפיו המעסיק הפסיק את ההפרה ותיקן אותה.
  • בחינת עמידות המעסיק בתנאי העבודה אשר ניתנים לעובד.
  • אימות ביצוע תשלומים בפועל לפי חוק הגברת האכיפה של דיני עבודה.
  • החזר כספים לעובדים במידה ונמצאו הפרות בדיני העבודה.