שירות לעורכי דין בתחום דיני עבודה

  • בדיקת  תשלומי שכר והכנת תחשיב מפורט להגשת כתב תביעה

  • ניתוח דוחות נוכחות וחישוב תשלום שכר בהתאם לדיווח שעות עבודה ותעריף שכר

  • הכנת חוות דעת משפטית